Asbestkeuring

Tel 0477 61 86 05

logo asbestkeuring asbestattest
asbestwoning

Asbestkeuring & asbestattest nodig?

Een asbestattest heeft u nodig voor elke woning dat gebouwd werd voor 2001.

Een asbestattest bekomt u door een asbestkeuring.

Een professionele asbestkeurder zoals onze firma komt langs bij je woning en zoekt of er asbestrijke materialen in je woning aanwezig zijn. Daarvan wordt een inventaris gemaakt, de asbestinventaris.

Voor een afspraak belt u of mailt u ons. Wij contacteren u dan om een concrete dag en tijdstip af te spreken.

Maak uw afspraak

  U aanvaardt hiermee ons privacybeleid.

  Hoe gaat een asbestkeurder te werk?

  Onze asbestkeurder is een expert in materialen en bouwmaterialen. Onze keurders bezoeken elke week tientallen woningen. Zij herkennen daardoor snel de meeste materialen waar asbest inzit. Asbest in vrije vorm kom je eerder zelden tegen. 

  Indien er een vermoeden is van een aanwezigheid van asbest dan moet er een staal worden genomen. Dit wordt steeds uitgevoerd met de kleinst mogelijke vorm van destructie aan de woning.

  We geven een voorbeeld. Sommige vensterbanken kunnen asbest bevatten. In dat geval wordt er langs de onderzijde, dus in het niet zichtbare gedeelte, een klein monster genomen. 

  Die monsters worden vervolgens geanalyseerd in een lab om uitsluitsel te bieden. Asbest is enkel gevaarlijk als “de asbestvezels” vrij komen. 

  Het is mogelijk dat indien er asbest wordt gevonden dat ook in andere delen van de woning asbest kan voorkomen. De toenmalige aannemer heeft dan bij het bouwen geen rekening gehouden met asbest. Waardoor de kans verhoogt dat er nog meer asbest in de woning zit. In overleg met de eigenaar wordt dan afgesproken hoe dit zal worden aangepakt om monsters op andere plaatsen te bekomen.

  Is de woning van voor 2001. Dan is een asbestattest verplicht bij verkoop.

  Is een asbestattest altijd verplicht?

  Is je woning gebouwd vanaf 2001 dan heb je geen asbestattest nodig. Want asbest werd toen verboden bij het bouwen.

  Vlaanderen wil in 2040 asbestvrij zijn. 

  Daarom wordt het asbestattest tegen 2032 verplicht voor alle woningen die van voor 2001 dateren los van het feit of de woning te koop staat of niet.

  Een asbestattest is niet verplicht bij het verhuren van een woning gebouwd voor 2001. Bij het afbreken van een  woning  moet je eveneens over een asbestattest beschikken als het van voor 2001 is.

  Er bestaan verschillende soorten van attesten.

  Op dit onderdeel gaan we hier niet verder op in omdat dit teveel in detail gaat en afhankelijk is van de woning op zich.

  Omdat er verschillende soorten van attesten bestaan zijn er ook verschillende prijzen van toepassing. Door de verplichting van het attest in 2032 zal de vraag naar zulke attesten stijgen.  

  We raden daarom aan om nu al uw asbestkeuring te laten uitvoeren door onze firma.
  asbest golfplaten
  bescherming

  Welkom bij een discussie over het cruciale onderwerp asbestkeuring. Asbest, een schadelijk mineraal dat ooit veel in bouwmaterialen werd gebruikt, vormt ernstige gezondheidsrisico’s als het niet op de juiste manier wordt behandeld. Als huiseigenaar is het essentieel om te begrijpen hoe belangrijk een asbestkeuring is voor de veiligheid van uw huis en het welzijn van uw gezin. Een asbestkeuring is een grondige inspectie van uw pand om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen (ACM’s) vast te stellen en de staat ervan te beoordelen. Door regelmatig een asbestkeuring uit te voeren, kunt u zich proactief beschermen tegen mogelijke blootstelling aan deze gevaarlijke stof. Dit beschermt niet alleen uw gezondheid, maar draagt ook bij aan de langetermijnwaarde van uw eigendom. In dit artikel gaan we in op de redenen waarom asbestkeuring nodig is, welke voordelen het biedt en hoe het een proactieve maatregel kan zijn voor een veiligere en gezondere leefomgeving. Laten we er dus eens induiken en het belang van asbestkeuring nader onderzoeken.

  Asbestkeuring is een proces waarbij een professionele inspecteur uw woning grondig onderzoekt op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Asbest, dat in het verleden veel werd gebruikt in de bouwsector vanwege zijn eigenschappen zoals brandwerendheid en isolatie, is nu bekend als een kankerverwekkende stof. Het kan voorkomen in verschillende soorten materialen, zoals dakbedekking, isolatie, vinyltegels, en zelfs in pleisterwerk en cement. Asbestvezels kunnen gemakkelijk worden ingeademd en kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longkanker, asbestose en mesothelioom. Door middel van een asbestkeuring kunt u de aanwezigheid van asbest in uw huis identificeren en de nodige maatregelen nemen om uw gezin en uzelf te beschermen.
  Een asbestkeuring omvat een grondige inspectie van zowel het interieur als het exterieur van uw woning. De inspecteur zal visuele inspecties uitvoeren, monsters nemen van verdachte materialen en deze analyseren in een laboratorium. Het doel is om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen te bevestigen en de conditie ervan te beoordelen. Door middel van een gedetailleerd rapport krijgt u inzicht in de locaties en de staat van de asbesthoudende materialen in uw woning.
  Het is belangrijk op te merken dat asbestkeuring een specialistische taak is die moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde professional met de juiste kennis en ervaring. Dit zorgt ervoor dat de inspectie nauwkeurig en grondig wordt uitgevoerd volgens de geldende normen en voorschriften. Het inhuren van een gekwalificeerde asbestkeuringprofessional is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat uw woning op de juiste manier wordt geïnspecteerd en eventuele asbestgerelateerde problemen worden geïdentificeerd.

  Het begrijpen van de gevaren van asbest is essentieel om de noodzaak van asbestkeuring te waarderen. Asbestvezels zijn microscopisch klein en kunnen gemakkelijk worden ingeademd zonder dat u het merkt. Eenmaal ingeademd, kunnen deze vezels zich nestelen in de longen en andere delen van het lichaam, waar ze ernstige schade kunnen veroorzaken. Blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot verschillende ernstige ziekten, waaronder:
  1. Longkanker: Blootstelling aan asbest is een bekende oorzaak van longkanker. De vezels beschadigen het longweefsel en kunnen na verloop van tijd kankercellen vormen.
  2. Asbestose: Dit is een chronische longziekte die wordt veroorzaakt door langdurige blootstelling aan asbestvezels. Het leidt tot littekenvorming van het longweefsel, wat de ademhaling bemoeilijkt en kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen.
  3. Mesothelioom: Dit is een zeldzame vorm van kanker die zich ontwikkelt in het beschermende weefsel dat de organen bedekt, zoals het longvlies, het buikvlies en het hartzakje. Blootstelling aan asbest is de belangrijkste oorzaak van mesothelioom.
  Het is belangrijk op te merken dat de gevolgen van blootstelling aan asbest zich vaak pas na vele jaren manifesteren. Dit maakt het des te belangrijker om regelmatig een asbestkeuring uit te voeren om potentiële risico’s tijdig te identificeren en maatregelen te nemen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen.

  Een asbestkeuring is van cruciaal belang om de veiligheid van uw huis en de gezondheid van uw gezin te waarborgen. Hoewel asbest sinds de jaren ’90 niet meer wordt gebruikt in de bouw, is het nog steeds aanwezig in veel oudere woningen. Zelfs materialen die als veilig worden beschouwd, kunnen na verloop van tijd verslechteren en asbestvezels vrijgeven. Door regelmatig een asbestkeuring uit te voeren, kunt u potentiële risico’s identificeren en tijdig maatregelen nemen om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren.
  Een van de belangrijkste voordelen van regelmatige asbestkeuring is het vroegtijdig detecteren van asbesthoudende materialen. Door het identificeren van asbest in een vroeg stadium, kunt u proactief maatregelen nemen om de vezels veilig te verwijderen of te beheren. Dit vermindert het risico op blootstelling en beschermt de gezondheid van uw gezin.
  Daarnaast kan regelmatige asbestkeuring ook bijdragen aan de langetermijnwaarde van uw woning. Kopers zijn steeds meer bewust van de gevaren van asbest en kunnen aarzelen om een woning te kopen als er asbestgerelateerde problemen zijn. Door regelmatig een asbestkeuring uit te voeren en eventuele problemen aan te pakken, kunt u de waarde van uw woning behouden en potentiële kopers geruststellen.
  Het is ook belangrijk om te benadrukken dat asbestkeuring niet alleen relevant is voor oudere woningen. Zelfs bij nieuwbouwwoningen kan asbest aanwezig zijn als gevolg van hergebruik van materialen of fouten tijdens de bouw. Daarom is het raadzaam om regelmatig een asbestkeuring uit te voeren, ongeacht de leeftijd van uw woning.

  Het proces van asbestkeuring omvat verschillende stappen die zorgvuldig moeten worden gevolgd om nauwkeurige resultaten te garanderen. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste stappen en procedures die betrokken zijn bij een asbestkeuring:
  1. Inspectie van het interieur en exterieur: Een gekwalificeerde asbestkeuringprofessional zal uw woning grondig inspecteren, zowel van binnen als van buiten. Ze zullen op zoek gaan naar materialen die mogelijk asbest bevatten, zoals isolatie, dakbedekking, leidingen en vloeren.
  2. Monstername: Indien nodig zal de inspecteur monsters nemen van verdachte materialen. Deze monsters worden vervolgens naar een geaccrediteerd laboratorium gestuurd voor analyse.
  3. Laboratoriumanalyse: In het laboratorium worden de monsters geanalyseerd om de aanwezigheid van asbestvezels te bevestigen. Deze analyse omvat het gebruik van geavanceerde technieken zoals microscopie om de vezels te identificeren en hun concentratie te bepalen.
  4. Rapportage: Na de inspectie en analyse ontvangt u een gedetailleerd rapport met de bevindingen van de asbestkeuring. Dit rapport bevat informatie over de locaties en de staat van asbesthoudende materialen in uw woning, evenals aanbevelingen voor eventuele maatregelen die moeten worden genomen.
  Het is belangrijk om te benadrukken dat het proces van asbestkeuring moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professional die over de juiste certificering en ervaring beschikt. Dit garandeert dat de inspectie nauwkeurig en betrouwbaar is en voldoet aan de geldende normen en voorschriften.

  Het inhuren van een gecertificeerde asbestkeuringprofessional is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat uw asbestkeuring nauwkeurig en betrouwbaar is. Een gekwalificeerde professional heeft de kennis en ervaring om uw woning grondig te inspecteren, monsters te nemen en de resultaten op de juiste manier te analyseren. Hier zijn enkele overwegingen bij het kiezen van een asbestkeuringprofessional:
  1. Certificering: Controleer of de professional over de juiste certificering en accreditaties beschikt. Dit geeft aan dat ze voldoen aan de vereiste normen en voorschriften voor asbestkeuring.
  2. Ervaring: Vraag naar de ervaring van de professional in de branche. Hoe meer ervaring ze hebben, hoe beter uitgerust ze zijn om uw woning grondig te inspecteren en eventuele asbestgerelateerde problemen te identificeren.
  3. Referenties: Vraag om referenties van eerdere klanten. Dit geeft u een idee van de kwaliteit van hun werk en de tevredenheid van eerdere klanten.
  4. Verzekering: Controleer of de professional een aansprakelijkheidsverzekering heeft. Dit beschermt u tegen eventuele schade die tijdens de inspectie kan worden veroorzaakt.
  Het inhuren van een gekwalificeerde asbestkeuringprofessional geeft u gemoedsrust, wetende dat uw woning grondig is geïnspecteerd en dat eventuele asbestgerelateerde problemen tijdig worden geïdentificeerd.

  De kosten van asbestkeuring kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van uw woning, de locatie en de omvang van de inspectie. Het is raadzaam om offertes op te vragen bij verschillende asbestkeuringprofessionals en de prijzen en services te vergelijken voordat u een beslissing neemt. Hoewel de kosten een belangrijke factor zijn, is het belangrijk om niet alleen naar de prijs te kijken, maar ook naar de kwaliteit van de service en de ervaring van de professional.

  Naast de kosten zijn er nog enkele andere overwegingen waarmee u rekening moet houden bij het plannen van een asbestkeuring. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

  1. Tijd en planning: Het plannen van een asbestkeuring kan tijd en planning vergen. Zorg ervoor dat u voldoende tijd in uw schema reserveert om de inspectie uit te voeren en eventuele noodzakelijke maatregelen te nemen.

  2. Veiligheidsmaatregelen: Tijdens de asbestkeuring moeten er mogelijk veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals het afsluiten van bepaalde gebieden of het dragen van beschermende kleding. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van deze vereisten en dat u de nodige voorzorgsmaatregelen neemt.

  3. Verwijdering of beheer van asbest: Als tijdens de asbestkeuring asbesthoudende materialen worden geïdentificeerd, moet u maatregelen nemen om deze veilig te verwijderen of te beheren. Dit kan extra kosten en planning met zich meebrengen.

  asbest waarschuwing

  © 2024 Asbestkeuring & Asbestattest

  Pair Up BV – EPCerta

  Bokmolenstraat 39
  9250 Waasmunster

  Tel: 0477 61 86 05

  info@asbestkeuring-attest.be

  BE0803.368.153

  Privacy

  Website Designer